บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

‘กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ’ ทุ่ม 35 ล้านบาท ให้ทุนนักกีฬาทั้งระดับชาติและจังหวัด 284 คน

รูปภาพ
กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ปีการศึกษา 2563 ทั้งในส่วนของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 284 คน ใช้งบประมาณกว่า 35,000,000 บาท