บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

สารพัดช่างฉะเชิงเทรา เปิดอบรมกอล์ฟออนไลน์

รูปภาพ
(จากซ้าย) อ.วิชิต บัณฑุวงศ์, ฉัตรนคร ช้วนกุล, ดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม และ สุพัตรา สัมฤทธิ์ ร่วมถ่ายภาพในงานอบรม สอนวิชาพื้นฐานการเล่นกอล์ฟระดับ 1 ของปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ด้วยการที่ประเทศไทยที่ต้องอยู่ในสภาวการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด-19 ดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จึงได้จัดให้มีการอบรมสอนวิชาพื้นฐานการเล่นกอล์ฟระดับ 1 ของปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ขึ้น