บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ CGA

รร.สอนกอล์ฟเชาวรัตน์จับมือ ม.เกริก เปิดหลักสูตรกอล์ฟฯ

รูปภาพ
บรรดาผู้เข้าร่วมหลักสูตรกอล์ฟเครือข่าย และธุรกิจ ม.เกริก ร้วมถ้ายภาพกับ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี ม.เกริก และ โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ ผอ.รร.สอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ในงานแถลงข่าวเปิด"หลักสูตรกอล์ฟเครือข่าย และธุรกิจ" ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกริก เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ (ซีจีเอ) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกริก จัดงานแถลงข่าวเปิด "หลักสูตรกอล์ฟเครือข่าย และธุรกิจ" ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกริก เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา สำหรับนักบริหาร นักธุรกิจ และผู้นำองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่าย ต่อยอดธุรกิจ ผ่านการศึกษาการเล่นกอล์ฟ