บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Marina Bay Golf Course

สิงค์โปร์ ประกาศปิดสนาม มารีน่า เบย์ฯ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย

รูปภาพ
ประกาศปิดสนามมารีน่า เบย์ กอล์ฟ คอร์ส ที่สิงค์โปร์ รัฐบาลสิงค์โปร์ ประกาศปิดสนาม มารีน่า เบย์ กอล์ฟ คอร์ส เป็นการถาวร ภายหลังจากดำเนินการมานานกว่า 18 ปี โดยเป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้างการใช้ที่ดินในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนับเป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม สาธารณะแห่งแรก และรายเดียวของสิงค์โปร์