บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ITA

ไอจีเอฟ เซ็นสัญญา 4 ปีร่วมมือกับ ไอทีเอ เพื่อตรวจการใช้สารกระตุ้นในวงการกอล์ฟ

รูปภาพ
สหพันธ์กอล์ฟนานาชาติ หรือ ไอจีเอฟ ร่วมมือกับ "สำนักงานทดสอบการใช้สารกระตุ้นระหว่างประเทศ" หรือ ไอทีเอ ทำโครงการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามในกีฬากอล์ฟในระยะเวลา 4 ปี "สหพันธ์กอล์ฟนานาชาติ" หรือ ไอจีเอฟ บรรลุข้อตกลงร่วมกันเป็นเวลา 4 ปีในการทำงานร่วมกับ "สำนักงานทดสอบการใช้สารกระตุ้นระหว่างประเทศ" หรือ ไอทีเอ ในการโครงการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ โดยข้อตกลงจะมีผลถึงในปี 2025