บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สำนักงานประสานงานกลาง

รัฐไฟเขียวปลดล็อคกีฬามีคนดู

รูปภาพ
ประกาศจาก สำนักงานประสานงานกลาง คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่มีถึงผู้ว่า กทม. ถึงการผ่อนปรนล่าสุุดของทาง ศบค. ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้มีการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมได้ แฟนกีฬาเมืองไทยได้ข่าวดี หลังจากการประกาศล่าสุดของภาครัฐ ในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 ล่าสุดว่า พร้อมไฟเขียวผ่อนปรนให้มีการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมได้ ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.นี้เป็นต้นไป