บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Thailand Golf Foundation

ทีม Hatari รับแชมป์ 'กอล์ฟมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย' ที่สยามคันทรีฯ

รูปภาพ
(จากซ้าย) เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกอล์ฟอาชีพไทย, สุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย, จิตกานต์ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีฯ, กฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี และ คุณเรวดี ต. สุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีฯ ร่วมถ่ายภาพในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย ที่สนามสยามคันทรี คลับ แบงคอก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 5 องค์กรกอล์ฟ ประกอบด้วย สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย และ สมาคมกีฬากอล์ฟสตรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผนึกกำลังจัดสวิงการกุศล "มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย" (Thailand Golf Foundation) ชิงถ้วยเกียรติยศจาก อาร์แอนด์เอ (องค์กรกำกับดูแลกีฬากอล์ฟระหว่างประเทศ) เพื่อหาเงินรายได้มอบให้กับมูลนิธิ แข่งแบบ Four Ball-Best Ball ก่อนเป็นทีม ฮาตาริ ที่ประกอบไปด้วย สุนันท์ มหาสันทนะ, เกยีรตยิศ วงศ์สุนทร, ชาตยะ วงศ์ไพบลูย์ และ Mr. Anand Koghar ช่วยกันหวดทำคะแนน 65 คว้าแชมป์การแข่งขัน โดยมีทีม Merm

มูลนิธิกอล์ฟไทย ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเพื่อวงการ

รูปภาพ
บรรยากาศการประชุมหารือของเหล่าบรรดาคณะกรรมการมูลนิธิ ที่ประกอบด้วย นายกสมาคมฯ และตัวแทนจากทั้ง 5 สมาคมกอล์ฟของเมืองไทย มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย (Thailand Golf Foundation) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย และผู้แทนจากสมาคมกีฬากอล์ฟสตรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7  รวม 5 สมาคม เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิ ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ณ ที่ทำการของสมาคมกีฬากอล์ฟสตรี อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 4 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา