ชีจรรย์ กอล์ฟฯ รับตราสัญลักษณ์ "SHA Plus" ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณสุข

สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ได้รับตราสัญลักษณ์ "SHA Plus" ถึงการรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา

สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท ได้รับการรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการอีกระดับด้วยตราสัญลักษณ์ SHA Plus (Amazing Thailand Safety & Health Administration)


สนามได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักกอล์ฟที่มาออกรอบ รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการทุกท่าน โดยได้จัดกระบวนการคัดกรองเมื่อผู้ใช้บริการมาถึงสนามรวม ทั้งดำเนินมาตรการป้องกันต่างๆ ระหว่างการทำกิจกรรมในพื้นที่อย่างเคร่งครัด อาทิ การตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย การลงทะเบียนประวัติก่อนเข้าพื้นที่สนาม การจัดวางเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ  การติดตั้งฉากกั้นบนรถกอล์ฟทุกคัน รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น


ทั้งนี้ พนักงานและแคดดี้ของสนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท ยังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้วทุกคน ซึ่งส่งผลให้สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท ได้รับมอบตราสัญลักษณ์  SHA Plus ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จอีกขั้นในการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านสาธารณสุขระดับสูงสุด โดยที่ SHA เป็นโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ดำเนินการโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรฐานด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ


สำหรับ SHA Plus ซึ่งสนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท ได้รับการรับรอง เป็นตราสัญลักษณ์ที่มอบแก่สถานประกอบการที่ได้เคยรับการรับรองมาตรฐาน SHA มาก่อน จากนั้น เมื่อพนักงานในองค์กรได้รับวัคซีน COVID-19 ครบโดสอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมดจึงจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA Plus หรือ SHA+

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม